Archaeological Festival in Dueppel Berlin

27/12/07 18:06 97 images Share: , ,
View Slideshow

Fotoreportaż z festynu archeologicznego w Dueppel (Berlin), odbywającego się w sierpniu 2005 roku. Impreza została zorganizowana w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Zdjęcia przedstawiają walki Wikingów i Wojów wczesnośredniowiecznych, warsztaty muzyczne i taneczne, starodawnych rzemieślników i innych odtwórców dawnego życia.